Tydliga Placeringsrådgivning

Vad är Tydliga Placeringsrådgivning?

Tydliga Placeringsrådgivning (där Mats och Bob arbetar som investeringsrådgivare) är anknutet ombud till Alpcot AB (Alpcot). Alpcot är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepappersmarknaden. De depåer som finns hos Alpcot är så kallade nettodepåer. Det innebär att du som kund betalar ett rådgivningsarvode och att du erhåller eventuella tredjepartsersättningar, ersättningar som annars går till depåinstitutet och/eller rådgivaren. Dessa ersättningar betalas in av Alpcot på din depå.