Hur vi hjälper dig att placera rätt

Nord Fondkommission

Bob Pettersson arbetar som anknutet ombud till Nord Fondkommision som är ett värdepappersbolag godkänt av Finansinspektion.

De råd som lämnas går under Nord Fondkommissions tillstånd. På plattformen finns det möjlighet att teckna vanlig depå, depåförsäkring samt ISK.

Nord har idag ett stort utbud av samarbetspartners, däribland mer än 100 fondbolag med över 10 000 fonder, avtal med över 10 banker för utbud av strukturerade produkter, samt flera obligations- samt aktieemittenter. Nord strävar efter att erbjuda mer än själva produkten, inte bara en fond, en aktie, en obligation, utan en samlingsplats. Vi ser alla våra samarbetspartners och kunder som del av vår familj.