Hur vi hjälper dig att placera rätt

Tydliga placeringsrådgivning

Mats Julle och Bob Pettersson arbetar som konsult till Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB vilket är ett bolag som är anknutet ombud till Alpcot AB och verksamt inom Tydliga Investeringsrådgivning.

Detta är ett affärsområde inom Alpcot vilket innebär att du som kund är kund till Tydliga Investeringsrådgivning/Alpcot.

Alpcot är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepappersmarknaden. De depåer som vi hjälper dig med är så kallade nettodepåer. Det innebär att du som kund betalar ett rådgivningsarvode och att du erhåller eventuella tredjepartsersättningar. Ersättningar som annars går till depåinstitutet och/eller rådgivaren.

Dessa ersätningar betalas in av Alpcot på din depå.

Mats och Bob arbetar under Alpcots tillstånd.