Hur vi hjälper dig att placera rätt

Nord Fondkommission, återkallat tillstånd från FI

Finansinspektionen beslutade den 12:e oktober 2021 att återkalla samtliga tillstånd för Nord Fondkommission.

Alpcot AB har den 15:e oktober tecknat avtal med Nord FK och dess moderbolag "XSave AB" om att Nord FK ska flytta samtliga depåkunder till Alpcot.

Alpcot och Nord kommer under vecka 42 informera kunder, anknutna ombud samt personal och andra berörda parter.

Vid frågor så kontakta Bob Pettersson. bob@svenskfond.com