Svårt att välja fonder?

Vi hjälper dig

Många upplever det komplicerat att välja vilka fonder man ska ha i sitt sparande.

Vilken risk vill man ha? Hur sätter man ihop en bra mix av olika fonder? Ska man välja billiga index fonder eller aktivt förvaltade fonder? Är hållbara fonder bättre? Det är några av de frågor vi försöker att hjälpa dig med.

Vill du ha en allokeringstjänst, dvs att fonderna bevakas och justeras löpande? Fråga oss, vi har svaren.